Palindrom

Palindrom.eu
complement circumstanțial de mod

Palindromul este un mod de a te reflecta în afara categoriilor și de a vorbi deschis; el își propune să trateze cu prospețime toate tentațiile cotidianului, dând un nou sens conceptului de incluziune. Poate fi și un verb, a cărui declinare încă se compune, de cei care îl practică, evident, și care sunt bineveniți aici, cu toate mijloacele de exprimare pe care le aleg și pe care acest mediu le suportă: cuvânt scris, imagine, sunet.

Palindromul a luat naștere chiar în prima și ultima zi de palindrom a acestui secol: 22.02.2022. Apariția lui în orizontul de idei al lumii a fost urmată de izbucnirea războiului în regiune, apoi de alte câteva dezastre mărunte și personale. Palindromul a supraviețuit în mod suprinzător prăbușirii aparent complete a ideilor tradiționale despre presă, informație, scriere și chiar proces creativ.

Palindrom nu este un blog; este „despre mine“ în măsura în care te poate reflecta și pe tine. Nu este un curs, nici măcar de dezvoltare personală, după cum nu este un instrument de terapie.

Palindrom nu este propriu-zis o „revistă“. Într-o lume în care accesul la ceea ce altă dată se numea „informație“ s-a schimbat – și cu el se va schimba întreg raportul nostru cu realitatea, politic și apolitic, apolinic și dionisiac – palindromul nu vrea pur și simplu să te informeze și nici să te monteze. El nu este nici parțial și nici imparțial. Nu este impersonal și nu se pretinde obiectiv, deoarece nimeni nu știe exact până unde se întinde obiectul, ci, cu obiectivă sinceritate, își permite să fie chiar culmea subiectivității. Este politic pentru că este în cetate, este apolitic pentru că nu e înregimentat, nu are periodicitate, istoricitate sau actualitate. Palindrom este actual în momentul în care îl scriem și în care îl citim. Dacă am scris în palindrom despre un lucru, în mod sigur el este actual pentru noi.

Spunem „palindrom“ cum spunem „velodrom“?

Conform DEX-ului, palindr0m se numește un cuvânt / o frază care își mențin sensul chiar dacă ordinea literelor este inversată. Termenul „palindrom” a fost introdus de scriitorul englez Henry Peacham in 1638 – după alții însă de Ben Jonson (1572-1637) – și provine de la cuvintele grecești palin (πάλιν; „înapoi”) și dromos (δρóμος; „drum, direcție”).

Obiceiul de a crea palindromuri lingvistice și matematice este probabil mult mai vechi. A devenit celebru careul Sator,  un pătrat magic (ce poate fi citit pe toate cele patru laturi) care conține palindromul latin SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS „Semănătorul Arepo ține cu efort / cu atenție roțile” – inscripția poate fi citiă în Pompei. Pe frontispiciul cristelniței din Hagiei Sofia găsim un alt palindrom, dedata asta în greaca veche: Nípson anomếmata, mề mónan ópsin. Tradus în limba română sună așa: „Spală-mi păcatele, nu doar obrazul.”

În antichitate și Evul Mediu. palindr0mului, ca înșiruire de litere care pot fi citite atât de la dreapta la stânga cât și de la stânga la dreapta, i s-a atribuit o semnificație mistică: a fost considerat vrajă, o formulă care oferă protecție absolută.

Cu timpul s-a transformat în amuzament, joc de cuvinte, cele mai multe fără nicio noimă. „Ele ne seduc cu desenele“ sau „Ele le fac cafelele“ sau „Alina m-a luat să stau la Manila“.

În sens laarg, tot ce poate fi scris poate fi și inversat și a devenit ocazie pentru a se crea palindromuri: în muzică, dar și în codul genetic și desigur codurile de programare.

Noi folosim palindromul în sens de căutare a acelor sensuri, valori și creații care conțin în ele posibilitatea de inversare și totuși rămân valabile. Palindrromia apare atunci când, mergând într-o direcție, ajungi să întâlnești opusul a ceea ce intenționai. Apoi încorporezi acest opus. Unii ar spune că, la nivel interior, este o apariție a lui Tao – de fapt un proces de înțelegere a lui Tao interior reflectat în aceste vitralii exterioare care pot fi supronzătare, amuzante, distractive.

Ca instrument, „palindrom“ este foarte aproape de „velodrom“. așa cum instalațiile din arta contemporană sunt în același timp niște obiecte materiale și niște obiecte mentale, instrumente de gândit sau vehicule de simțire. Tehnic vorbind, palindrom este aici o instalație multimedia.

Ca atare. palindr0m se înfățișează ca un loc al științei riguroase, dar și al magiei și speculației.

Dacă la început oamenii care deprindeau specificul palindromului încercau să creeze lucruri cu sens ca să se plieze necesităpții de a fi inversate, mintea noastră își găsește provocarea de a descoperi acele lucurri care, inversate fiind, revelează același sens. Ele sunt universaliile sau, așa cum spunea un fi9losif antic și apostat, oglinzile cerului.

Fragmente dintr-un palindrom vechi de câteva mii de ani: Tao Te King

„Când toți oamenii vor afla că frumosul este frumos, va apărea și urâtul. Când toți vor afla că binele este bine, va apărea și răul. Prin urmare, neființa și ființa se cuprind unul în celălalt, ce este greu și ce este ușor se împlinesc unul pe celălalt, ce e lung și ce e scurt se descoperă unul pe celălalt, ce  e sus și ce e jos se îndreaptă unul dpre celălallt, sunetul și ecoul își răspund în armonie unul altuia, iar ce e înainte se însoțește cu ce urmează. De aceea Omul Sfânt făptuiește fără să făptuiască și nu se slujește de cuvinte ca să-și împărtășească învățătura.

Contrariul este mișcarea lui Tao, slăbiciunea este însușirea lui Tao. Cele 10 000 de lucruri se masc din ființă, iar fijnța se naște din nefiiță.

Obișnuitul devine neobișnuit, dreptatea se preface din nou în viclenie, iar binele în rău. Toate acestea îi nedumeresc de multă vreme pe oameni.

Cine făptuiește prin propria-i putere dă greș, iar cine ține strâns un lucru îl pierde. Prin umare, omul sfânt nu făptuiește prin propria-i putere și deci nu dă greș, nu ține lucrurile prin propria-i putere și deci nu le pierde.

Nu e nimeni sub cer care să nu știe că slăbiciunea învinge tăria, că blândețea înfrânge duritatea. Dar nici nu e nimeni care ar puteasă împlinească așa ceva. De aceea Omul Sfânt spune: cel care îndură umilințele țării este stăpânul țării, iar cel ce îndură suferințele țării este împăratul lumii. Aceste vorbe drepte par a fi tocmai opusul lor.

palindrom Romania